Medikal Kitler

Farmastar , doğal afetler , virüs salgınları , savaşlar vb. acil durumlarda tıbbi malzeme tedariği konusunda sıkıntı yaşayacak müşterileri için daha önceden hazırlanmış tıbbi kitler hazırlayıp sunmaktadır . Çeşitli kriz döngüleri esnasında gerekmekte olan bütün temel düzey malzemeler ile donatılmış standart olan kitlerimiz ve herhangi bir acil durum için gerekli olan tüm ürün ve malzemeleri içeren özel hazırlanmış kitlerimiz bulunmaktadır.

Kalitesi yüksek olan tıbbi kitlerin tedariğinde büyük pazar payına sahip olarak, hızlı teslimat için yeterli stok miktarına sahibiz. WHO, UNFPA UNICEF, MSF ve USAID gibi kuruluşlar tarafından belirtilen öğeleri içeren standart kitlerimiz şunları içerir:

  • Kurumlararası Acil Sağlık Kitleri (IEHK)
  • Kolera kitleri
  • Travma kitleri
  • Cerrahi tedarik kitleri
  • Acil Üreme Sağlığı Kitleri (ERH)
  • Gönüllü Erkek Sünnet Kitleri
  • Ebelik Kitleri
  • Mama Kitleri
  • NCD kitleri

Farmastar ayrıca Kişisel Koruyucu Ekipman Kitleri (PPE), SAM Kitleri (Şiddetli Akut Yetersiz Beslenme) ve özel kitler sağlayabilir. SARS, Kuş Gribi ve Ebola salgınları sırasında yüksek hacimli KKD Kitleri sağlanmıştır. Herhangi bir salgın mevcut kitlerde belirli değişiklikler gerektirir ve müşterilerimizle birlikte buna göre yanıt veririz.

Üste Çık